Børn er velkomne

Børn er altid meget velkomne i Sæby Kirke, men for de små kan en gudstjeneste godt forekomme lang og kedelig.

Kirken har snart nogle legetasker som kan lånes med ind under gudstjenesten. Desuden er der mulighed for under salmen før prædiken at gå i Klosterfløjen, hvor der er indrettet et legerum til børn (i følge med en voksen).

Nogle søndage er der børnekirke, mens de voksne lytter til præstens prædiken. Vi samler de børn, der er i kirke - og som har lyst til at være med - og så går vi i Klosterfløjen for at synge, høre bibelhistorie og måske en enkelt aktivitet.

Hvis barnet bliver så uroligt at det forstyrrer de andre gudstjenestedeltagere, er forældrene til enhver tid, meget velkomne til at tage en pause i våbenhuset eller i Klosterfløjen med barnet.