Seniorgudstjeneste

I juni og i december slår vi kirkedørene op til seniorgudstjenester. Det er gudstjenester, der i form og indhold minder meget om søndagshøjmessen, men hvor der tages særligt hensyn til ældre og gangbesværede og deres hjælpere.

I december har Ældresagens Sangkor medvirket i et par år og med deres sange gjort gudstjenesten ekstra festlig.