Vision

 Sæby kirke har formuleret følgende vision:

"Vi vil være en åben kirke, der synligt, relevant og nærværende deler evangeliet om Jesus Kristus med alle mennesker i sognet, der hvor de er, og giver medejerskab til kirken og dens fællesskab."