Vielse

Hvis en af jer bor i sognet, eller hvis en af jer har en særlig tilknytning til kirken, har I ret til bryllup i Sæby Kirke. En sådan særlig tilknytning kan være, at en af jer er døbt, konfirmeret eller har nære slægtninge i sognet.

I bekendtgørelse af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (LBK nr. 622 af 19/06/2012) står der om medlemmers ret til kirkelig betjening:

 

§ 6. Ethvert medlem af folkekirken har ret til kirkelig betjening af præsten eller præsterne for den menighed, hvortil medlemmet hører, jf. § 5. Sognebåndsløsere betjenes dog af den præst, til hvem der er løst sognebånd.

 

Stk. 2. Et medlem, der ikke har bopæl her i landet, har ret til kirkelig betjening af præsten for den menighed, hvortil medlemmet senest har hørt.

 

§ 7. Et medlem af folkekirken, der ikke hører til sognemenigheden, men som har en særlig tilknytning til denne, har ret til kirkelig betjening i sognemenighedens kirke. Særlig tilknytning foreligger blandt andet, hvis medlemmet

 

1) tidligere har haft bopæl i sognet,

2) har nære pårørende, der bor i sognet, eller

3) for så vidt angår begravelse eller bisættelse har forældre, ægtefælle eller børn, der er begravet på en kirkegård i sognet.

Stk. 2. Ministeren for ligestilling og kirke kan fastsætte nærmere regler om ret til kirkelig betjening i sognemenighedens kirke.

Stk. 3. Præstens afgørelse efter stk. 1 kan indbringes for biskoppen. Biskoppens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Ønsker I at blive viet i Sæby Kirke, bedes I kontakte Kirkekontoret for nærmere aftale.

I ugen op til brylluppet har I en samtale med den præst, der skal vie jer. Præsten gennemgår vielsesritualet, og med afsæt heri følger en personlig samtale, der danner udgangspunkt for præstens tale til jer som brudepar. Her aftales også hvilke salmer, der skal synges i kirken.

 

Forud for brylluppet skal I indhente en prøvelsesattest fra bopælskommunen.

Attesten, som højst må være udstedt fire måneder før brylluppet, skal indleveres på kirkekontoret. Ønsker enten bruden og/eller brudgommen at ændre navn i forbindelse med vielsen, skal dette foretages på www.borger.dk

For at blive gift i kirken eller få en kirkelig velsignelse skal enten bruden eller brudgommen være medlem af folkekirken.

 

Læs mere om bryllup her