Frivillig i menighedsrådet

Sæby Sogns Menighedsråd består af 10 valgte medlemmer, 1 medarbejderrepræsentant samt 3 præster. I spidsen for menighedsrådet står formanden, som vælges blandt menighedsrådets medlemmer.

Menighedsrådet er kirkens øverste styrende organ. Menighedsrådet fungerer på én gang som både bestyrelse og som arbejdsgiver.

Som medlem af menighedsrådet har du derfor stor indflydelse på, hvordan din lokale kirke skal prioritere de menneskelige og økonomiske ressourcer, så flest mulige i sognet får mest mulig kirke.

Menighedsrådet leder ved at træffe beslutninger i møder. Menighedsrådet er et kollegialt organ, hvor beslutninger træffes i fællesskab, og hvor enighed opnås gennem drøftelser eller gennem afstemninger.

Som menighedsrådsmedlem skal du derfor være indstillet på at indgå i et demokratisk organ, hvor der naturligt er er forskellige holdninger til det kirkelige liv. Du skal derfor kunne acceptere, at andre i menighedsrådet har andre holdninger og kan ønske andre beslutninger.

Menighedsrådet holder møder 10 gange om året. Under menighedsrådet er nedsat 5 udvalg, som holder møder med jævne mellemrum – typisk 1 gang om måneden.

Det er en spændende, men også krævende opgave at være menighedsrådsmedlem. Der er meget at sætte sig ind i som ny, men til gengæld får du indsigt i mange forskellige sagsområder, du får ledelseserfaring, og du kommer til at indgå i et fællesskab af dedikerede, flittige og vidende mennesker – og så har vi det sjovt og hyggeligt sammen.