Juniorkonfirmand

Sæby kirke har gennem de sidste 25 år, haft et undervisningstilbud for børn i 3. klasse i daglig tale kaldet Juniorkonfirmander.

"Formålet med denne ordning, som er landsdækkende, er at medvirke til børns fortrolighed med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjenester, for dermed at styrke grundlaget for den almindelige konfirmationsforberedelse".

Det er et tilbud til såvel døbte som udøbte børn. Tilbudet omfatter ca. 18 dobbelttimer.

Hvad laver vi til juniorkonfirmand undervisningen?

Samværet med børnene består i leg, bibelfortælling, samtale og aktiviteter. Vi synger, lærer Fadervor, hører om kirkens højtider og går på opdagelse i kirkens rum. I forløbet deltager vi også i børne – og familiegudstjenester.

At være juniorkonfirmand, er en dejlig måde at møde kirken på.