Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Sæby kirke

Behandling af personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter Sæby kirkes hjemmeside indsamler og behandler vi en række af dine informationer, f.eks. hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, registrerer dig som bruger eller abonnent.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger, dog kun i det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationer: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og evt. cpr.nr. Det vil typisk være i forbindelse med tilmeldinger til forskellige arrangementer eller undervisningsforløb.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og sende dig de tilbud, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, så vi kan levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev eller svare på spørgsmål.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Du kan dog til hver en tid bede om at få dine informationer slettet.

Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: saeby.sognfrederikshavn@km.dk

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af: Sæby kirkes menighedsråd, Strandgade 13, 9300 Sæby.
Telefon: +45 9846 3937 – e-mail: saeby.sognfrederikshavn@km.dk

Cookies

Når du besøger vores hjemmeside indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores hjemmeside og din oplevelse. Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette vores hjemmeside. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles sådanne oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden.

Vores hjemmeside hostes på servere placeret i Danmark med 24-timers overvågning.

Foto-politik

Hvordan Sæby kirke optager, bruger og arkiverer foto (+video og lyd)

I Sæby kirke vil vi gerne fortælle om livet i kirken og vi offentliggør løbende foto /video/lyd fra vores aktiviteter og arrangementer i digitale og trykte medier, f.eks. på hjemmesiden, på sociale medier, i nyhedsbreve, avisannoncer og invitationer.

Vi offentliggør kun billeder, hvor vi vurderer, at ingen med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket og som har den karakter, at den fortæller den gode historie om livet i kirken og på den måde synliggør kirkens tilbud. Når vi vurderer, det er nødvendigt, indhenter vi samtykke til offentliggørelsen.

Vi følger Datatilsynets anvisninger for offentliggørelse af foto/lyd/video (persondata). Læs mere på www.datatilsynet.dk.

Konfirmander og juniorkonfirmander

Ved tilmelding til konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning oplyser vi om, at vi løbende tager billeder af aktiviteterne. Derudover indhenter vi forældres samtykke ved tilmeldingen.

Kor

Vi beder om samtykke til offentliggørelse af billeder af alle medlemmer af Sæby kirkes børnekor og Sæby kirkekor.

Babysalmesang og børneklubben ”Kunst i kirken”

Ved tilmelding til babysalmesang og børneklub oplyser vi om, at vi løbende tager billeder af aktiviteterne. Derudover indhenter vi forældres samtykke ved tilmeldingen.

Fotografering af aktiviteter og arrangementer

Vi tager billeder ved en lang række aktiviteter – fra gudstjenester til koncerter. Vi gør opmærksom på dette på invitationer/afskiltning/PR/plakater mv. Hvis du ikke ønsker at være med på optagelserne, kan du blot gøre kirkens personale opmærksom på dette.

Arkivering

Sæby kirke gemmer sine billeder digitalt i et sikret arkiv.

Udvalgte og allerede offentliggjorte billeder gemmes desuden i dropbox og på YouTube.com.

Derudover har vi et arkiv med papirfotografier og negativer. Også her gælder det, at vi kun offentliggør billeder, hvor vi vurderer, at ingen med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket og som har den karakter, at den fortæller den gode historie om livet i kirken og på den måde synliggør kirkens tilbud.

Ret til indsigelse

Vi søger i videst mulig omfang for, at alle er vidende om, at vi tager billeder, så du har mulighed for at reagere og gøre indsigelse imod det.

Hvis du er utilfreds med offentliggørelsen af et billede, har du ret til at gøre indsigelse . Det kan ske, før billedet er blevet offentliggjort eller på et senere tidspunkt. Du skal i så fald oplyse, hvilket billede du ønsker slettet og hvorfor. Herefter vil vi, hvis det er muligt, fjerne optagelsen på internettet og i vores arkiver.

Læs mere om din ret til indsigelse på Datatilsynets hjemmeside.

Klage til Datatilsynet

Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning om at slette et offentliggjort billede, kan du klage til Datatilsynet

Personoplysninger

Når andre behandler oplysninger om dig (inkl.  foto/video/lyd), har du en række rettigheder.
Dem kan du læse mere om her

 

Til frivillige

Samtykke (frivillige) til brug af kontaktinformationer

Samtykke til, at Sæby kirke og Sogn opbevarer og bruger dine kontaktinformationer (f.eks. navn, foto, e-mailadresse, telefonnummer og adresse) ifm. kirkens og sognets arbejde og de opgaver, du som frivillig deltager i.

Kontaktinformationerne kan f.eks. bruges til at invitere dig til arrangementer og til at kirkens ansatte kan kontakte dig ifm. dine opgaver som frivillig medarbejder.

Dine oplysninger opbevares sikkert og ses kun af de ansatte/menighedsrådet i Sæby kirke og de frivillige, du samarbejder med.  Vi opbevarer dine kontaktinformationer både digitalt og på papir.

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte kirkekontoret på saeby.sognfrederikshavn@km.dk eller tlf. 9846 3937.

 

 

 

Til menighedsrådsmedlemmer:

Samtykke til brug af kontaktinformationer

Jeg samtykker til at Sæby kirke og sogn bruger mine kontaktinformationer (f.eks. navn, foto, e-mailadresse, telefonnummer og adresse) ifm. kirkens og sognets arbejde.

Kontaktinformationerne bruges f.eks. på hjemmeside, til afskiltning, i tryksager, opslag, oplæsning, telefonbesvarelse, i kalenderen og hvor det er nødvendigt for kommunikation og oplysningsarbejde ifm. sognet arbejde.

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte kirkekontoret på saeby.sognfrederikshavn@km.dk eller tlf. 9846 3937.

 

 

 

Til voksne:

Samtykkeerklæring i forhold til brug af foto, video- og lydoptagelser

Jeg giver hermed samtykke til, at Sæby kirke benytter foto-, video- og lydoptagelser af mig.

Jeg giver samtykke til, at Sæby kirke må lave genkendelige optagelser af mig/fotografere mig, og at disse må anvendes i følgende medier:

1) Trykte materialer (som f.eks. pjecer, brochurer, plakater, annoncer, kirkeblad,)

2) Digitale medier (hjemmeside, sociale medier som f.eks. Facebook, Instagram og  YouTube, infoskærme)

Dette samtykke er gældende for personer over 16 år.

For børn/unge under 16 år kræves forældremyndighedsindehaver(e) tilsagn.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Du er berettiget til, på hvilket som helst tidspunkt, at tilbagekalde dit samtykke.

Såfremt du tilbagekalder dit samtykke, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af foto-, video- og lydoptagelserne og dermed ikke lovligheden af den brug, der er baseret på samtykket inden din tilbagekaldelse heraf.

Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved at rette henvendelse til Sæby Sogn på e-mail til saeby.sognfrederikshavn@km.dk eller tlf. 9846 3937.

 

 

Til forældre til børn, f.eks. børne- og ungdomskor:

Samtykkeerklæring i forhold til brug af foto, video- og lydoptagelser (børn)

 

Jeg giver hermed samtykke til, at Sæby kirke benytter foto-, video- og lydoptagelser af mit barn.


Jeg giver samtykke til, at Sæby Sogn må lave genkendelige optagelser af mit barn, og at disse må anvendes i følgende medier:

1) Interne materialer (som f.eks. pjecer, brochurer, plakater, annoncer, kirkeblad, infoskærme)

2) Digitale medier (hjemmeside, sociale medier som f.eks. Facebook, Instagram og  YouTube)

Dette samtykke er gældende for personer under 16 år, hvor der kræves forældremyndighedsindehaver(e)s tilsagn.


Tilbagekaldelse af samtykke

Du er berettiget til, på hvilket som helst tidspunkt, at tilbagekalde dit samtykke.

Såfremt du tilbagekalder dit samtykke, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af foto-, video- og lydoptagelserne og dermed ikke lovligheden af den brug, der er baseret på samtykket inden din tilbagekaldelse heraf.

Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved at rette henvendelse til Sæby Sogn på e-mail til saeby.sognfrederikshavn@km.dk eller tlf. 9846 3937.

 

 

Vedr. konfirmander

 

Samtykke til tilmelding til konfirmationsforberedelse

Samtykke til tilmelding til konfirmationsforberedelse

Jeg giver samtykke til, at mit barn deltager i konfirmandundervisning, aktiviteter og arrangementer i Sæby kirke.

Undervisningen varetages af kirkens ansatte og frivillige og foregår indtil konfirmationen.

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte Sæby kirke på saeby.sognfrederikshavn@km.dk eller tlf. 9846 3937.

 

Under konfirmationsforberedelserne og til selve konfirmationen optages foto og video af nogle af de aktiviteter, konfirmanderne er med til. Optagelserne bruges i kirkens trykte og digitale informationsmaterialer. Det gør vi naturligvis kun, hvis I giver tilladelse til det.

Tilladelse til brug af foto og video

Ja, foto/video af konfirmanden må gerne bruges i kirkens informationsmaterialer

Nej, foto/video af konfirmanden må ikke bruges i kirkens informationsmaterialer

 

I ugerne op til konfirmationerne offentliggøres konfirmandernes navne i lokale medier, som f.eks. SæbyAvis.dk sammen med datoen for konfirmationen. Der offentliggøres ikke adresse.

Tilladelse til offentliggørelse af konfirmandens navn

Ja, konfirmandens navn må gerne offentliggøres

Nej, konfirmandens navn må ikke offentliggøres

(Ovenstående indhentes så vidt muligt hos begge forældremyndighedsindehavere)