Allehelgen

Allehelgens dag er en dag, hvor vi kan komme i kirken med vor sorg, vort savn og vore minder, men også med vore tanker omkring vor egen død. "Slægt skal følge slægters gang," hedder det i Ingemanns salme.

Allehelgen er en dag, hvor vi vil tale tydeligt om alt det svære, synge om det og bede for det. For der går ingen vej udenom sorgen, kun igennem den. Og da får vi mod til at gå vore skridt i slægternes gang. Med håb midt i mørket. Med glæde midt i sorgen. Og bære mindet om vore kære døde videre i vort liv som en rig erindring.