Sæby Kirke, Aalborg Stift

 

Sæby Kirke er Vendsyssels smukkeste købstadskirke. Den hvidkalkede, blytækkede munkestenskirke er opført sidst i 1400-tallet. Indtil reformationen tjente kirken som klosterkirke for karmelitermunke. Kirken udgjorde den sydlige fløj i det firfløjede klosteranlæg, som lå meget tæt på havnen. Selve klosteret er siden blevet revet ned, men meget af kirkens inventar og kalkmalerierne fra katolsk tid er bevaret. Kirken har kalkmalerier, der hører til landsdelens betydeligste.

På nordvæggen ses de ældste. Malerierne i hvælvingerne i koret er fra omkring 1500. I koret stod der i klostertiden 32 munkestole, men kun 20 er i behold. Mens der var latinskole i Sæby (1550-1739), har elever herfra ridset navnetræk og ikke mindre end 52 skibe på munkestolene. Altertavlen er også fra katolsk tid. Den er et nederlandsk arbejde med kroningen af jomfru Maria til himmeldronning i centrum. Kirken har to døbefonte; en trædøbefont fra 1645, som stadig anvendes, samt en nyere granitdøbefont, som står i kirkens sideskib under en sengotisk Maria-figur fra 1520. Prædikestolen er et renæssancearbejde fra 1577. Orgelet har 27 stemmer og er fra 1983. Kirken rummer desuden en del epitafier, en lysglobe samt tre gamle krucifikser.
Kirken og dens inventar gennemgik en omfattende restaurering i 2007-2009. Kirken er sædvanligvis åben i hverdagene. Gudstjenester og kirkelige handlinger bør respekteres, og turistbesøg skal henlægges til andre tidspunkter.

Kom tæt på Sæby Kirke!

Se flere billeder og læs mere om Sæby Kirke på Aalborg Stifts hjemmeside. Klik her!