Info fra kirkegården

Ny urneafdeling mod Sæby Søbad.

Den gamle bevoksning mod Sæby Søbad er fjernet, der plantes istedet en bøgehæk. Der bliver udvidet med 12 urnefag a 8 urnegravtsder som måler 1,20 x 1,20 med brostenskant og chaussesten. I alt 96 urnegravsteder. Mellem hvert fag er der plantebede. Der bliver i alt 13 bede, som i snit er 1,50 m. Plantebedene skal bryde de lange "kik" der bliver på urnestykket. Plantesammensætningen af plantebedene består af to temaer: STRAND OG SKOV. Der bliver tre skraldespande - en ved indgangen fra parkeringspladsen og de andre to får næsten samme placering som nu, der bliver opsat to bænke.

Læs mere om den ny urneafdeling her

Se fotos af ny urneafdeling her