Begravelse / Bisættelse

Den kirkelige handling er den samme ved både begravelse og bisættelse. Ved en begravelse begraves afdøde umiddelbart efter den kirkelige handling.

Ved en bisættelse køres kisten med afdøde til et krematorium, hvor brændingen finder sted. De pårørende aftaler med kirkegårdslederen, om de ønsker at deltage (evt. sammen med en præst), når urnen skal sættes i jorden.

Inden begravelsen har de nærmeste pårørende en samtale med den præst, der skal forestå begravelsen. Her taler I med præsten om den afdøde og aftaler hvillke salmer, der skal synges.

For at blive begravet/bisat fra kirken, skal afdøde være medlem af folkekirken.

Læs mere om begravelse her