Sognebånd

For at benytte en præst fra et andet sogn end bopælsognet skal man som udgangspunkt løse sognebånd. Herved erhverves retten til at få udført alle kirkelige handlinger samt modtagelse af sjælesorg af præsten, der er løst sognebånd til.

Sognebånd løses til præsten ikke til kirken. Derfor ophæves sognebåndet, når præsten ikke længere er ansat ved den pågældende kirke.