Højmesse

Forløbet af højmessen ved Sæby Kirke
Klokkeringning - afsluttes med 3 gange 3 bedeslag.
Præludium - under dette føres dåbsbørn med forældre og faddere ind menigheden rejser sig for det nye medlem.
Velkomst
Indgangsbøn
1. salme.
Hilsen - kyrie - gloria - kollekt
2. salme
1. læsning - gammel testamentlig tekst - læst af et medlem af menigheden. (menigheden rejser sig)
Trosbekendelse
3. salme - evt. dåbssalme
Barnedåb/2. læsning - tekst fra apostlenes gerninger/brevene/Johs. åbenbaring (menigheden rejser sig under dåb/læsning)
4. salme
Prædiken. - indledes med læsning af evangeliteksten - menigheden rejser sig
Kirkebøn
Apostolske velsignelse (menigheden rejser sig)
5. salme
Indledning til nadver - herunder synges "O du Guds lam" DDS. nr. 439
Nadver
6. salme
Kollekt - Velsignelse (menigheden rejser sig)
7. Salme.
Meddelelser og udgangsbøn
Postludium - ny døbte føres ud - menigheden rejser sig - når barnet er ført ud sætter man sig igen til postludiet er færdig.