Kirkekor

Sæby Kirkekor er et ligestemmigt kor, der består af 6 faste sangere, 2 førstesopraner, 2 andensopraner og 2 alter. Kirkekoret fungerer som forsangere ved søndagens gudstjenester og ved vielser i kirken, og synger lejlighedsvis motet ved søndagens gudstjeneste. Desuden medvirker koret ved 2 koncerter om året, forårskoncerten i maj og De 9 Læsninger i december. Der kræves et omfattende kendskab til salmebogens salmer og melodier og til hele gudstjenestens gang for at kunne synge i koret, ligesom man, på grund af forsangerfunktionen, skal have en god stemme. Koret ledes af kirkens organist.